Gre za predhodno poročilo o sistematični bibliometrični raziskavi objavljanja slovenskih člankov v hrvaskih časopisih, in sicer po nastanku dveh suverenih držav – Republike Slovenije in Republike Hrvaške.