Centralna tehniška knjižnica si kot vsaka sodobna in k svojim uporabnikom usmerjena knjižnica prizadeva popestriti in kakovostno izboljšati ponudbo svojih
storitev ter jo narediti čim bolj privlačno za uporabnike.