Repozitoriji učnega gradiva kot podpora Bolonjskemu procesu: pogled iz Hrvaške

Članek zagovarja tezo, da je uporaba novih učnih metod in vrednotenje uspešnosti akademskih ustanov neposredno odvisna od kakovosti učnih virov ter od pripomočkov in storitev, ki so na voljo učiteljem in študentom, pri čemer je treba sistemizirati sodelovanje učiteljev, pedagogov, knjižničarjev in informacijsko-(tele)komunikacijskih (IKT) strokovnjakov.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: