Vzporedni (hkratni) dostop do več bibliografskih baz podatkov ali omrežij naj bi omogočal predvsem naslednje: 1. Hkratno iskanje in prikaz rezultatov za končnega uporabnika na skupnem iskalnem vmesniku; mogoč prikaz dvojnih zapisov ločeno ali skupaj. 2. Čim večjo ekonomičnost ponovne uporabe že obstoječih podatkov za namene lastnega katalogiziranja, ki ga izvaja katalogizator knjižnice.