E-knjige in COBISS

PDF

Prispevek predstavlja vključevanje nabave in izposoje e-knjig v sistem COBISS. To je vodilo do razvoja novega programskega segmenta COBISS3/Elektronski viri. Segment je namenjen vodenju postopkov nabave elektronskega gradiva in povezovanju s portali za izposojo e-knjig. Prikazana je struktura razredov v segmentu. Opisano je delovanje povezave med portalom za izposojo e-knjig in sistemom COBISS. Predstavljeni sta tudi dopolnitev COBISS/OPAC-a s podatki o dostopnosti e-knjig v knjižnicah in dopolnitev Moje knjižnice s seznamom izposojenih e-knjig.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1501002
30. 6. 2015
/
Share This