Panel COBISS.Net

Udeleženci panela so na posebnem zasedanju v okviru konference COBISS 2006 obravnavali ključna vprašanja glede programov razvojne pomoči državam, v katerih je prisoten COBISS.Net.

Vspostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Črni Gori

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo COBISS.CG in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni knjiznici v Cetinju (Centralna narodna biblioteka “Burde Cmojevic” – CNBCT) in v univerzitetni knjiznici v Podgorici (Uoiverzitetska biblioteka Podgorica – UBPG).

Vzpostavljen sistem vzajemne katalogizacije v Makedoniji

V decembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrzevanju programske opreme COBISS2 vzpostavili vzajemno bazo podatkov COBISS.MK in namestili nove verzije programske opreme COBISS2 v nacionalni in univerzitetni knjiznici v Skopju (Narodna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – NUBSK), v maticni in univerzitetni knjiznici v Bitoli (Maticna i univerzitetska biblioteka “Sv. Kliment Ohridski” – UBBIT) in na naravoslovno- -matematicni fakulteti v Skopju (Prirodno-matematicki fakultet – PMFSK).

Namestitev programske opreme COBISS v ZR Jugoslaviji

V septembru smo v skladu z obnovljenimi pogodbami o namestitvi in vzdrževanju programske opreme COBISS namestili nove verzije programske opreme COBISS v srbski nacionalni knjižnici (Narodna biblioteka Srbije – NBS) v Beogradu in v univerzitetni knjižnici (Univerzitetskabiblioteka “Svetozar Marković” – UBSM), prav tako v Beogradu.

Namestitev programske opreme v Jugoslaviji

V dveh jugoslovanskih ustanovah (Biblioteka Matice srpske – BMS in Jugoslovanski bibliografski institut – YUBIN) so se tudi po razpadu nekdanje Jugoslavije odločili, da bodo se naprej uporabljali programsko opremo in druge storitve sistema COBISS.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: