Reaching decisions and adjusting: RDA and OCLC

Katalogizacijska pravila Resource Description and Access (RDA), ki so nasledila Anglo-ameriška katalogizacijska pravila (AACR), so imela velik vpliv tako na bibliografske kot na normativne podatke, kot so prikazani v strojno berljivih kataložnih zapisih v formatu MARC21. Prikazana je kratka zgodovina razvoja RDA.

H globalnemu dostopu do bibliografskih informacij: zbližujoči se vzorci, nove paradigme

Članek obravnava univerzalno bibliografsko kontrolo in prikazuje modele organiziranja informacij z vidika njihove konceptualnosti in zgodovine. Podan je pregled treh skupin ciljev knjižničnih katalogov in načinov uresničevanja postavljenih ciljev od preloma 20. stoletja naprej. Posebej pa so obravnavane teme, ki se nanašajo na kompatibilnost obstoječih meta podatkov, normizacijo značnic in vzajemnost kataložnih zapisov na mednarodni ravni.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: