Avtor želi opozoriti na dejstvo, da je vsebina informacijskih objektov na internetu zelo širok pojem in zajema tako vsebino besedil kot tudi vsebino nebesedilnih dokumentov in vsebino informacijskih potreb.