Avtomatsko opisovanje vsebine dokumentov na internetu

PDF

Avtor želi opozoriti na dejstvo, da je vsebina informacijskih objektov na internetu zelo širok pojem in zajema tako vsebino besedil kot tudi vsebino nebesedilnih dokumentov in vsebino informacijskih potreb. Zaradi velikosti svetovnega spleta in njegove dinamične narave so pri gradnji velikih zbirk spletnih dokumentov potrebni avtomatski postopki zbiranja podatkov o dokumentih in opisovanja vsebine in te postopke prispevek na kratko opiše. Avtomatsko opisovanje je posebno težavno, če želimo, da so elementi vsebinskega opisa istega podatkovnega tipa kot dokument, npr. slike opisane s slikovnimi elementi.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2000
/
Share This