Opisan je začetek uvajanja normativne kontrole imen avtorjev in korporacij, redakcija normativne baza podatkov CONOR, V5.1, in aktivnosti v zvezi s pripravo Splošnega geslovnika COBISS.