Novosti pri uvajanju normativne kontrole v COBISS

PDF

Opisan je začetek uvajanja normativne kontrole imen avtorjev in korporacij, redakcija normativne baza podatkov CONOR, V5.1, in aktivnosti v zvezi s pripravo Splošnega geslovnika COBISS.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 2001
/
Share This