Najpogosteje se predstavi kot redna profesorica na Naravoslovnotehniške fakultete ljubljanske univerze (NTF) in kot direktorica Mednarodnega centra za kemijske študije.