Članek predstavlja kratek pregled razvoja in sprememb v katalogizacijski praksi v slovenskih knjižnicah od druge svetovne vojne do danes, s posebnim poudarkom na vlogi in nalogah glavnega redaktorja kataloga in nacionalne komisije za katalogizacijo. Razkriva tudi načrtovane aktivnosti in trende pri razvoju nacionalnih pravil za katalogizacijo.