Cataloguing rules and their changes – current situation in Slovenia

PDF

Članek predstavlja kratek pregled razvoja in sprememb v katalogizacijski praksi v slovenskih knjižnicah od druge svetovne vojne do danes, s posebnim poudarkom na vlogi in nalogah glavnega redaktorja kataloga in nacionalne komisije za katalogizacijo. Razkriva tudi načrtovane aktivnosti in trende pri razvoju nacionalnih pravil za katalogizacijo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1402049
31. 12. 2014
/
Share This