V državno informacijsko mrežo Slovaške je vključenih več kot 6.000 knjižnic, ki so naredile velik napredek v smeri integriranega kooperativnega sistema in izgradnje centralnega kataloga.