Avtomatizacija knjižnic na Slovaškem – pet let po prelomu tisočletj

PDF

V državno informacijsko mrežo Slovaške je vključenih več kot 6.000 knjižnic, ki so naredile velik napredek v smeri integriranega kooperativnega sistema in izgradnje centralnega kataloga. Leta 2001 je bila sprejeta Nacionalna politika informatizacije in na njeni podlagi Razvojna strategija slovaškega knjižničarstva do leta 2006, ki zajema tudi dostop do knjižničnih in informacijskih virov, digitalizacijo zbirk in razvoj Slovaške virtualne knjižnice (VIKS). Leta 2002 se je začel Projekt knjižničnega informacijskega sistema tretje generacije (KIS3G), ki naj bi privedel do popolnoma integriranega knjižničarstva. Načrtovana je bila uporaba enotne programske opreme v vseh knjižnicah, torej homogeno okolje, ki bi postopoma zajelo tudi muzeje in galerije. Izbran je bil sistem VTLS Virtua, ki se ravna po FRBR, njegova namestitev pa teče od leta 2004. Doslej je bilo vanj vključenih 22 knjižnic. V okviru VIKS poteka digitalizacija kulturne dediščine in zaščita izbranega knjižničnega gradiva. S tem je povezano tudi sodelovanje v Unescovem programu Spomin sveta.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504202
31. 12. 2005
/
Share This