Rojen je bil leta 1940 v Ljubljani. Z doktoratom fizikalnih znanosti je redni profesor za biofiziko na Medicinski fakulteti, redni profesor za fiziko na FMF in predstojnik Politehnike Nova Gorica.