Guttenberg brez narekovajev

Pomembna nemška javna oseba s polnim imenom Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg je nepričakovano zaznamovala akademsko dogajanje v začetku tega leta.

Peer Review in Academic Promotion and Publishing

Diane Harley in Sophia Krzys Acord v posebni publikaciji Centra za študije in visoko šolstvo (CSHE – Center for Studies in Higher Education), ki deluje v okviru Kalifornijske univerze (Berkeley), prikazujeta enega od vidikov širšega projekta o prihodnosti znanstvenih komunikacij.

Boris R. Anžlovar: Prvi Slovenec v informacijski znanosti

Leta 2007 sem v Organizaciji znanja objavil članek ob 50-letnici Inštituta za znanstvene informacije (Insitute of Scientific Information – ISI) in o njegovem ustanovitelju Eugenu Garfieldu. Na moje veliko presenečenje se je nanj odzval sam Garfield in me opozoril, da je pomembno vlogo pri začetkih informacijske znanosti v ZDA in ISI odigral “Jugoslovan” Boris Anzlowar (Anžlovar).

Dostopnost informacij o raziskovalnih potencialih in rezultatih raziskovalnega dela za sodelovanje v regiji

Panel je vodil državni sekretar v slovenskem Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo József Györkös, s prispevki pa so sodelovali Tibor Sabo (Ministrstvo za znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije), Igor Radusinović (Ministrstvo za prosveto in znanost Črne Gore), Đorđe Markez (Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske – BiH), Atanas Kočov (Svet za znanstveno-raziskovalno dejavnost Republike Makedonije), Aleksandr Dimchev (dekan Filozofske fakultete Univerze v Sofiji) in Orion Zavalani (Politehnična univerza Tirana).

Knjižnični informacijski sistemi za pregled ustvarjalnosti

Drugi “ministrski panel” sta vodili Majda Širca, slovenska ministrica za kulturo, in mag. Tatjana Likar, voditeljica sektorja za knjižnice v tem ministrstvu, sodelovali pa so Nadica Momirov (Ministrstvo za kulturo Srbije), Dragan Nedeljković (Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije), mag. Igor Chipev (Ministrstvo za kulturo Bolgarije), Joli Eleni Gjovreku (Ministrstvo za turizem, kulturo, mladino in šport Republike Albanije), Jelena Đurović (Nacionalna knjižnica Črne Gore) in dr. Ismet Ovčina (Nacionalna in univerzitetna knjižnica BiH).

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: