Uporabniki čeških knjižnic imajo pri pregledovanju večjega števila podatkovnih baz na razpolago enotni informacijski portal (UIG – The Univerzal Information Gateway). V pripravi so predmetni informacijski portali za različna strokovna področja.