Tematski portal za področje knjižničarstva in informatike

PDF

Uporabniki čeških knjižnic imajo pri pregledovanju večjega števila podatkovnih baz na razpolago enotni informacijski portal (UIG – The Univerzal Information Gateway). V pripravi so predmetni informacijski portali za različna strokovna področja. Nacionalna knjižnica in Karlova univerza sta se med drugimi skupaj lotili področja knjižničarstva in informacijske znanosti. Projekt se je začel leta 2004 in bo končan do leta 2008. V prispevku je podrobno prikazano delo na tem projektu. Ciljna skupina so knjižničarji in informacijski strokovnjaki ter učitelji in študentje KIZ (LIS). Pri vsebini bodo raje zajeli širše področje, merila selekcije pa so vsebinska relevantnost, format in možnost procesiranja. Glede razvoja dizajna, uporabniškega vmesnika in indeksov je dobrodošel vzor Conspectus.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0504276
31. 12. 2005
/
Share This