Eden od sedanjih trendov v visokem šolstvu je hiter razvoj izobraževanja na daljavo. Do pred kratkim učenci v izobraževanju na daljavo niso imeli možnosti dostopa do bogatega dokumentarnega gradiva, ki je na voljo rednim študentom.