Digitalna knjižnica Slovenije deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice. Portal www.dlib.si je informacijski portal za upravljanje z znanjem, ki se razvija v skladu z zahtevami uporabnikov in sledi sodobnim standardom.