Dostop do elektronskih virov – delovanje Digitalne knjižnice Slovenije

PDF

Digitalna knjižnica Slovenije deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice. Portal www.dlib.si je informacijski portal za upravljanje z znanjem, ki se razvija v skladu z zahtevami uporabnikov in sledi sodobnim standardom. Digitalna knjižnica Slovenije uresničuje svoje temeljno poslanstvo, ki je enako poslanstvu vsake knjižnice, kar dokazujejo dosežki preteklih let. Povezuje se s sorodnimi projekti v evropskem prostoru in bistveno pripomore k prepoznavnosti slovenske kulturne dediščine. Sodeluje z domačimi zavodi, izobraževalnimi ustanovami in drugimi nepogrešljivimi partnerji. Kot ponudnik najširšega in prostega dostopa do digitalnih vsebin s področja kulture in znanosti Digitalna knjižnica Slovenije ostaja in vse bolj tudi postaja bistveni dejavnik demokratizacije družbe in temelj njenega napredka.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904180
31. 12. 2009
Share This