Majda Potrata – magistrica slovenske književnosti je že drugi mandat državnozborska poslanka, posebej razpoznavna po svojem delovanju v telesih, ki obravnavajo kulturo, lokalno samoupravo, enake možnosti in evropske zadeve.