Rad prikazuje rezultate istraživanja o stanju kataložnih pravila u praksi i u odnosu na njihovu teorijsku podlogu te ih stavlja u odnos prema suvremenim trendovima u području bibliografske kontrole.