Kataložna pravila i praksa u zemljama jugoistočne Europe

PDF

Rad prikazuje rezultate istraživanja o stanju kataložnih pravila u praksi i u odnosu na njihovu teorijsku podlogu te ih stavlja u odnos prema suvremenim trendovima u području bibliografske kontrole. Istraživanje provedeno u nacionalnim knjižnicama i knjižničnim društvima zemalja jugoistočne Europe pokazalo je da unatoč formalnoj primjeni Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga Eve Verona kao nacionalnog pravilnika u većini ispitanih zemalja, praksa pokazuje svjestan odmak od tih pravila uslijed pojava nove vrste građe, nacionalne primjene strojnočitljivih standarda i određenih knjižničnih softvera. Raskol između pravilnika i prakse te upotreba različitih rješenja za neke bibliografske uvjete čak unutar iste ustanove nameću potrebu za donošenjem novih ili reviziju postojećih normativnih akata – standardâ i/ili pravilnikâ.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904148
31. 12. 2009
/
Share This