Dr. Pavel Gantar iz Gorenje vasi pri Škofji Loki je magister politologije (Univerza v Ljubljani) in doktor sociologije (Univerza Zagrebu).