Peter Tomaž Dobrila je po osnovnem poklicu računalničar in je začel kot asistent na FERI v Mariboru, sicer pa je zelo prepoznavno ime iz težavnih let družbene preobrazbe, pri kateri so imeli študentje pomembno vlogo.