Teden sestankov ISO TC46

Letošnji teden sestankov ISO TC46 je bil organiziran v okviru “Las 10as Jornadas Españolas de Documentación” (The Tenth Spanish Conference on Documentation1) v Španiji, v mestu Santiago de Compostelo. Prijazni španski gostitelji organizacije FESABID (podobna slovenski ZBDS) so udeležencem ISO TC46 zagotovili zelo dobre pogoje za delo.

Sestanki ISO TC46

V dneh med 25. in 29. 10. 2004 so se v Washingtonu odvijali sestanki tehničnega odbora ISO TC46, ki pokriva standardizacijo v povezavi s knjižnicami, informacijsko dokumentacijskimi
centri, arhivi, informacijsko znanostjo in založništvom.

Namestitev programske opreme v Jugoslaviji

V dveh jugoslovanskih ustanovah (Biblioteka Matice srpske – BMS in Jugoslovanski bibliografski institut – YUBIN) so se tudi po razpadu nekdanje Jugoslavije odločili, da bodo se naprej uporabljali programsko opremo in druge storitve sistema COBISS.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: