Regionalno sodelovanje je najboljša pot do združene Evrope. Na področju Zahodnega Balkana imajo zelo pomembno vlogo Slovenija, IZUM in njegov COBISS.Net.