New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development

PDF

Regionalno sodelovanje je najboljša pot do združene Evrope. Na področju Zahodnega Balkana imajo zelo pomembno vlogo Slovenija, IZUM in njegov COBISS.Net. Svetovna konferenca o visokem šolstvu (WCHE) spada med najbolj vidne pobude Unesca in sledi naslednjim globalnim trendom, kot so rast potreb, množičnost, privatizacija visokih šol, informacijska revolucija, mobilnost, prekomejno visokošolsko izobraževanje, internacionalizacija zagotavljanja kakovosti. Bolonjski proces, ki poteka v Evropi, spodbuja tudi druge regije k poenotenju delovanja visokega šolstva. Unesco si še posebej prizadeva za krepitev visokega šolstva v deželah v razvoju in v tranzicijskih državah.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904128
31. 12. 2009
/
Share This