Dr. Vinko Potočnik je izredni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.