Prve izkušnje tuzlanskih bibliotekarjev pri uporabi programske opreme COBISS za računalnisko obdelavo knjizničnega gradiva so vezane na obdobje od 1988 do 1991.