Spremljanje kakovosti zapisov dnevne produkcije v COBIB.SI v obdobju od 2015 do 2020

PDF

V prispevku predstavljamo rezultate analize spremljanja kakovosti podatkov v okviru aktivnosti spremljanja kakovosti zapisov dnevne produkcije v COBIB.SI v obdobju od 2015 do 2020. V vzorec je bilo vključenih 13.478 bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi. Analiza temelji na dimenzijah kakovosti podatkov, ki smo jih pripisali beleženim pomanjkljivostim pregledanih bibliografskih in normativnih zapisov. Predstavili smo posamezne pomanjkljivosti v okviru določenih podatkovnih elementov. V rezultate smo vključili tudi okvirno oceno kakovosti zapisov glede na število poslanih sporočil katalogizatorjem in uspešnost metode spremljanja glede na delež popravljenih zapisov. Ocenili smo, da je približno 70 % pregledanih zapisov dobrih ali zadosti dobrih in da je odzivnost katalogizatorjev razmeroma visoka. V diskusiji smo izpostavili težave pri nekaterih podatkovnih elementih in pomen seznanjanja z novostmi v katalogizacijski praksi.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz2126005
7. 12. 2021
2126005
Share This