Bibliografski zapisi za e-knjige založbe Springer v COBIB.SI

PDF

V prispevku poročamo o uvozu bibliografskih zapisov za elektronske knjige založbe Springer v COBIB.SI, ki so javnosti dostopni od 3. 10. 2009. Pobudo za uvoz zapisov je dala Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani. Predmet uvoza je 9.411 bibliografskih zapisov v formatu MARC 21. Prikazane so težave pri prenosu, napake in pomanjkljivosti v bibliografskih zapisih ter primeri. Predstavljene se splošne značilnosti in posebnosti po posameznih blokih formata COMARC/B. Uvoz bibliografskih zapisov in preslikava v format COMARC/B sta potekala v dveh korakih.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0903049
30. 9. 2009
Share This