Biomedicina Slovenica in COBISS

PDF

V prispevku je prikazana gradnja bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica (BS) in njena povezanost s sistemom COBISS. BS je specializirana bibliografska zbirka za področje biomedicine, ki jo Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani gradi že od leta 1976. V BS je bilo konec leta 2007 vključenih skoraj 130.000 bibliografskih zapisov, od tega jih je bilo 91.955 vključenih tudi v COBISS. Že deset let imamo razvit avtomatiziran prenos zapisov iz zbirke BS v COBISS in 97 odstotkov zapisov, ki jih je kreiral IBMI, smo v sistem COBISS dodali na ta način. V zadnjem času razvijamo orodja za avtomatsko prevzemanje zapisov iz sistema COBISS.SI ter PubMed, a to trenutno predstavlja le 0,5 odstotka vseh zapisov, vnesenih v BS. V sistem COBISS smo prispevali 3,4 odstotka zapisov.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704240
31. 12. 2007
/
Share This