COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2014

PDF

Članek prikazuje letni prirast gradiva v COBIB.SI. Analizirani so podatki o prirastu bibliografskih zapisov po posameznem mesecu leta 2014. Januar 2014 je z 10,65-odstotnim deležem letnega prirasta vodilni mesec, sledi oktober z 9,41-odstotnim deležem. Torek in ponedeljek sta dneva v tednu, ko je bilo na letni ravni kreiranih največ bibliografskih zapisov. Po podatkih na dan 31. 12. 2014 je bilo leta 2014 v COBIB.SI kreiranih 173.896 novih bibliografskih zapisov. Predstavljeni so tudi podatki o prehodu iz COBISS2/Katalogizacije na COBISS3/Katalogizacijo. V Sloveniji imamo 476 katalogizatorjev, ki so do 15. 2. 2015 pridobili dovoljenje A za kreiranje zapisov za monografske publikacije, ter 163 knjižnic, ki kreirajo bibliografske zapise s programsko opremo COBISS3/Katalogizacija.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1501021
30. 6. 2015
/
Share This