COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2016

PDF

Članek prikazuje analizo prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2016, in sicer po mesecih in dnevih; zapise so prispevali katalogizatorji iz 252 knjižnic. Po podatkih na dan 31. 12. 2016 je bilo leta 2016 v COBIB.SI kreiranih 181.535 novih bibliografskih zapisov, v analizo in prikaz pa smo vključili podatke za 177.486 bibliografskih zapisov. Proti koncu leta se je mesečni prirast bibliografskih zapisov povečal, kar lahko pripišemo zapisom za zaključna dela. Od septembra do decembra je znašal prirast skupaj 39,3 %. Na letni ravni se je, v primerjavi z letom prej, prirast povečal za 7,9 %. Vključeni so tudi podatki o prevzetih bibliografskih in normativnih zapisih iz drugih baz podatkov, kot so: WorldCat (OCLC), Register ISSN (International Standard Serial Number), Online katalog Kongresne knjižnice ter Library of Congress Name Authority File (LCNAF)

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1712015
31. 12. 2017
/
Share This