“Etiziranje” v informacijski družbi – tveganje zaradi pomanjkljive usposobljenosti

PDF

Pozitivni obeti tehnologije za izpolnitev najboljšega v človeku se lahko končajo z nepričakovanimi polomi ali uporabnimi sistemi. Ko programsko opremo razvijajo zlobni ljudje, so škodljivi rezultati razumljivi. Na nesrečo pa se zelo pogosto dogaja, da takšni rezultati nastanejo tudi v primerih, ko sisteme razvijajo dobronamerni ljudje. Enaki problemi so lastni tudi razvoju in uporabi konvergenčnih tehnologij. Srčni spodbujevalnik, ki ga preoblikuje maščevalni heker, ima čisto drugačne posledice kot razgradnja glasbene mape v računalniku. Glavni razlogi, da tudi dobri ljudje oblikujejo sisteme s škodljivimi posledicami, so povezani z načinom, kako razvijamo programsko opremo, kako upoštevamo vse deležnike in na katero vrsto tveganja se osredotočimo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1003091
30. 9. 2010
/
Share This