The improvement of the COMARC format as a result of the expanding COBISS.Net network

PDF

Prispevek opisuje postopek avtomatizacije v Nacionalni knjižnici Bolgarije in konverzijo njenih zapisov v format COMARC ter navaja razloge, zakaj je Nacionalna knjižnica Bolgarije skupaj z drugimi bolgarskimi knjižnicami izbrala programsko opremo COBISS, ter omenja potrebo po razširitvi formata COMARC zaradi sodelovanja držav z različnimi katalogizacijskimi pravili v mreži COBISS.Net.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1402060
31. 12. 2014
/
Share This