Format COMARC za opis fotografij

PDF

V fondih slovenskih knjižnic so tudi fotografije, ki jih lahko popisujemo in vključimo v vzajemni knjižnični katalog COBIB. V primerjavi z drugim knjižničnim gradivom so fotografije kot medij specifične, saj je zanje značilna odsotnost podatkov, ki jih potrebujemo za bibliografski opis. Kljub temu format COMARC omogoča ustrezen popis. Fotografije lahko popisujemo na tri načine. V prispevku so prikazani vsi trije načini popisa na primerih iz kataloga Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Prikazane so prednosti, navedenih pa je tudi nekaj slabosti, ki bi jih bilo treba izboljšati in s tem omogočiti boljši priklic fotografij.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz1402079
31. 12. 2014
Share This