Konverzija katalogov Nacionalne knjižnice Bolgarije v format COMARC

PDF

V prispevku poročamo o konverziji katalogov Nacionalne knjižnice Bolgarije (NBKM) v format COMARC/B, COMARC/A in COMARC/H. Konverzije baz podatkov so bile izvedene v IZUM-u v sodelovanju s kolegi iz Nacionalne knjižnice. Predstavljeni so rezultati, ki smo jih dosegli po približno dveh letih skupnega dela. V tem času smo konvertirali 7 bibliografskih baz podatkov in 2 normativni bazi podatkov. S konverzijo v formate COMARC smo ustvarili lokalno bazo podatkov NBKM in vzajemno bazo podatkov COBIB.BG z 865.066 bibliografskimi in normativnimi zapisi.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0904193
31. 12. 2009
Share This