Nove članice in multikulturnost v Evropski uniji

PDF

Načela medkulturnosti in večkulturnosti, vključena v makedonsko zakonodajo, predstavljajo temeljne postulate delovanja družbe. Republika Makedonija teži k vključitvi v Evropsko unijo kot skupnost enakopravnega, uravnoteženega, kakovostnega in spoštljivega predstavljanja različnih kultur in kulturnih identitet. Kulturni centri, knjižnice, čitalnice in kotički v številnih balkanskih in drugih evropskih državah predstavljajo, uveljavljajo in zbližujejo različne kulture ter jih povezujejo v Evropsko unijo kot enkratno kulturno družbo.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

https://doi.org/10.3359/oz0704262
31. 12. 2007
/
Share This