CRIS and JSON

The E-CRIS web applications representing research activities in countries that participate in the COBISS.Net system make it possible to access data in the XML format adjusted for communication among computers. Internal IZUM applications and different applications of scientific institutions access the data. In 2016, access to a wider data set in the JSON format was made possible.

Structural crisis of copyright, part 2

Avtorska pravica je vrsta intelektualne lastnine. Beseda “avtorska pravica” ni najbolj posrečen prevod izraza “copyright” (pravica do kopiranja izvoda), hkrati pa je tudi zavajajoča, kot da bi bil osrednja oseba avtor, ne pa imetnik pravice do kopiranja. Avtor je vsekakor imetnik moralne avtorske pravice, vendar je zelo redko tudi imetnik materialnih pravic. Moralne avtorske pravice nimajo tržne vrednosti in so s stališča družbenega sistema, v katerem šteje le denar, nepomembne. Stališče do avtorske pravice je odvisno tudi od poslovnega modela, kot sta npr. model “dolgega repa” ali model “zastonj”.

Search:

Categories search:

Latest articles: