H globalnemu dostopu do bibliografskih informacij: zbližujoči se vzorci, nove paradigme

Članek obravnava univerzalno bibliografsko kontrolo in prikazuje modele organiziranja informacij z vidika njihove konceptualnosti in zgodovine. Podan je pregled treh skupin ciljev knjižničnih katalogov in načinov uresničevanja postavljenih ciljev od preloma 20. stoletja naprej. Posebej pa so obravnavane teme, ki se nanašajo na kompatibilnost obstoječih meta podatkov, normizacijo značnic in vzajemnost kataložnih zapisov na mednarodni ravni.

Iskanje:

Išči po strokovnih področjih:

Zadnji objavljeni članki: