V prvem delu je podan pregled razvoja sistema predmetnih oznak Kongresne knjižnice (Library of Congress subject headings) od njegovih začetkov pred več kot sto leti do njegovega mesta in vloge v modernih online katalogih.