Geslovnik Kongresne knjižnice – predstavitev (1. del)

PDF

V prvem delu je podan pregled razvoja sistema predmetnih oznak Kongresne knjižnice (Library of Congress subject headings) od njegovih začetkov pred več kot sto leti do njegovega mesta in vloge v modernih online katalogih. Omenjene so nekatere glavne pomanjkljivosti sistema in njihove posledice na učinkovitost iskanja in izbiranja informacij po vsebini. V drugem delu je podan opis osnovnih načel in praktične uporabe predmetnih oznak Kongresne knjižnice pri vsebinski obdelavi.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

31. 12. 1999
/
Share This