Teorije socialnih sistemov so vedno tudi kritike sistemov samih in kritike drugih tovrstnih teorij. Informacijska družba je globalni fenomen s tehnološko, ekonomsko, profesionalno, prostorsko, kulturno, politično dimenzijo in dimenzijo hitrega spreminjanja.