Kritika kritike teorij informacijske družbe

PDF

Teorije socialnih sistemov so vedno tudi kritike sistemov samih in kritike drugih tovrstnih teorij. Informacijska družba je globalni fenomen s tehnološko, ekonomsko, profesionalno, prostorsko, kulturno, politično dimenzijo in dimenzijo hitrega spreminjanja. Kritika teorij informacijske družbe je svojevrstna teorija informacijske družbe. Podana je kritika kritike teorij informacijske družbe s stališča, da teorij ni mogoče ločevati od realnih socialnih sistemov, na katere se nanašajo, ter da so tovrstne znanstvene teorije dokaz, da informacijska družba kot nov socialni sistem obstaja.

Leto:

Letnik (številka):

Objavljeno:

Številka prispevka:

30. 6. 2001
/
Share This