Korisnici u COBISS okruženju – iskustva Narodne biblioteke Užice

Narodna biblioteka Užice anketirala je 2019. godine svoje korisnike s ciljem da proveri koliko oni poznaju proces pretraživanja kataloga u aplikaciji COBISS/OPAC (sada COBISS+). Istraživanje se sastojalo iz sledećih segmenata: profil korisnika, najčešće korišćene pristupne tačke, korišćenje ekranskih saveta i olakšica pri pretraživanju i korisnička procena dobijenih rezultata. AA

Serijske publikacije sa tri nivoa numerisanja u sistemu COBISS

Fond serijskih publikacija sa tri nivoa numerisanja, ne ispisuje se u uzajamnom onlajn katalogu COBIB.SR na jedinstven način u svim bibliotekama. Time se gubi suština uzajamne katalogizacije, jer je ujednačen prikaz fondova u bibliotekama neophodan uslov za dobijanje precizne informacije o lokaciji određene publikacija.